Samenvatting

Via de soortenmeetnetten (meetnetten.be) willen het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) betrouwbare informatie verzamelen over prioritaire soorten in Vlaanderen. Deze meetnetten bestaan uit een aantal vastgelegde locaties die specifiek geselecteerd werden voor elke soort. Op deze locaties voeren vrijwilligers op een gestandaardiseerde manier tellingen uit onder coördinatie van Natuurpunt Studie.

Dit rapport toont de eerste resultaten van de libellenmeetnetten voor de periode 2016 - 2020. In die periode zien we in Vlaanderen:

  • een afname in aantallen van de Maanwaterjuffer (Coenagrion lunulatum),
  • een afname in aantallen van de Kempense heidelibel (Sympetrum depressiusculum),
  • een sterke afname in aantallen van de Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis),
  • een sterke toename in aantallen van de Rivierrombout (Gomphus flavipes).

Voor de andere prioritaire libellensoorten is het nog te vroeg om een duidelijke trend te onderscheiden. Het gaat om volgende soorten: de Bosbeekjuffer (Calopteryx virgo), de Speerwaterjuffer (Coenagrion hastulatum), de Variabele waterjuffer (Coenagrion pulchellum), de Vroege glazenmaker (Aeshna isoceles), de Beekrombout (Gomphus vulgatissimus) en de Sierlijke witsnuitlibel (Leucorrhinia caudalis).