Dankwoord

We wensen in de eerste plaats alle vrijwilligers te bedanken voor de vele tellingen die ze hebben uitgevoerd voor de libellenmeetnetten. De Libellenvereniging Vlaanderen vzw bedanken we voor hun medewerking aan dit project en de hulp bij het zoeken naar vrijwilligers. Zij gaven ons ook de kans om jaarlijks ‘ons verhaal’ te brengen op de Libellenstudiedag en zo nauw contact te blijven onderhouden met de tellers. Tenslotte bedanken we de leden van de stuurgroep: Bernard Van Elegem, Veronique Verbist, Wouter Vanreusel, Marc Herremans, Koen Van Keer, Samuel De Rycke, Marc Pollet en Maurice Hoffman. Marc Pollet las een eerste versie van dit rapport grondig na en leverde nuttige commentaren.