8 Maanwaterjuffer

Tandem Maanwaterjuffer (Foto: Erik Moonen)

Figuur 8.1: Tandem Maanwaterjuffer (Foto: Erik Moonen)

8.1 Meetnetkarakteristieken

Tabel 8.1: Karakteristieken van het meetnet Maanwaterjuffer
Meetnetkarakteristieken
Veldprotocol Gebiedstelling imago’s
Aantal bezoeken (per jaar) 2
Telperiode 20/04 - 20/05
Selectie locaties Integraal
Aantal locaties 7
Duur meetcyclus (jaar) 1

8.2 Aantal tellingen, tellers en getelde locaties

Figuur 8.2 toont het aantal tellers, het aantal tellingen en het aantal getelde meetnetlocaties voor het meetnet Maanwaterjuffer. Alle 7 meetnetlocaties werden jaarlijkse tweemaal geteld zoals het monitoringsprotocol voorschrijft.

Figuur 8.2: Monitoringsinspanning voor het meetnet Maanwaterjuffer

Sedert de opstart van het meetnet Maanwaterjuffer is de soort van de enige Limburgse locatie verdwenen en op een tweede locatie werd ze de laatste 2 jaar niet meer waargenomen, waardoor hier moet gevreesd worden voor het verdwijnen van deze populatie.

8.3 Vergelijking tussen de jaren

Figuur 8.3 toont de jaarlijkse verschillen t.o.v. referentiejaar. Vooral in het jaar 2019 werden er beduidend minder Maanwaterjuffers gezien. Tijdens de vliegperiode van eind april tot eind mei was het uitzonderlijk koud voor de tijd van het jaar met verschillende dagen van nachtvorst.

Jaarlijkse verschillen in aantallen t.o.v referentiejaar met het 90 \% betrouwbaarheidsinterval voor de Maanwaterjuffer. De symbolen geven de classificatie van de verschillen weer (R = referentie; `++` = sterke toename; `+` = toename; `+~` = matige toename; `~` = stabiel; `-~` = matige afname; `-` = afname; `--` = sterke afname; `?+` = mogelijke toename; `?-` = mogelijke afname; `?` = onbekend). De stippellijnen tonen de referentiewaarde (0 \%), de ondergrens (-25 \%) en de bovengrens (+33 \%) waarop de classificatie gebaseerd is.

Figuur 8.3: Jaarlijkse verschillen in aantallen t.o.v referentiejaar met het 90 % betrouwbaarheidsinterval voor de Maanwaterjuffer. De symbolen geven de classificatie van de verschillen weer (R = referentie; ++ = sterke toename; + = toename; +~ = matige toename; ~ = stabiel; -~ = matige afname; - = afname; -- = sterke afname; ?+ = mogelijke toename; ?- = mogelijke afname; ? = onbekend). De stippellijnen tonen de referentiewaarde (0 %), de ondergrens (-25 %) en de bovengrens (+33 %) waarop de classificatie gebaseerd is.

8.4 Trend

Over de periode 2016 - 2020 vertoont de Maanwaterjuffer een gemiddelde jaarlijkse trend van -19 % met een 90%-betrouwbaarheidsinterval tussen -34 % en -1 %. We kunnen dus spreken van een afname (-) van de Maanwaterjuffer in deze periode.

De trend in aantallen wordt sterk bepaald door de lage aantallen in 2019. De komende jaren zal moeten blijken of de populaties van de Maanwaterjuffer zich hebben kunnen herstellen.

8.5 Andere waargenomen libellensoorten in het meetnet Maanwaterjuffer

In Tabel 8.2 geven we een overzicht voor alle getelde libellensoorten in het meetnet Maanwaterjuffer.

Tabel 8.2: Overzicht van de waargenomen libellen in het meetnet Maanwaterjuffer. Totaal = totaal aantal individuen; Gemiddeld = gemiddeld aantal getelde individuen per bezoek; bezoeken = het aantal bezoeken dat soort werd geteld; proportie bezoeken (%) = proportie van de bezoeken dat soort werd waargenomen
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Totaal Gemiddeld Bezoeken Proportie bezoeken (%)
Maanwaterjuffer Coenagrion lunulatum 2749 33.12 83 70
Watersnuffel Enallagma cyathigerum 2196 32.29 68 60
Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula 1573 24.20 65 55
Azuurwaterjuffer Coenagrion puella 652 10.52 62 19
Viervlek Libellula quadrimaculata 561 8.01 70 65
Noordse witsnuitlibel Leucorrhinia rubicunda 115 1.74 66 34
Smaragdlibel Cordulia aenea 109 1.63 67 48
Venwitsnuitlibel Leucorrhinia dubia 107 1.70 63 25
Lantaarntje Ischnura elegans 55 0.90 61 23
Bruine winterjuffer Sympecma fusca 41 0.68 60 13
Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum 34 0.56 61 7
Grote roodoogjuffer Erythromma najas 30 0.49 61 10
Platbuik Libellula depressa 11 0.18 61 7
Grote keizerlibel Anax imperator 9 0.15 60 6
Gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis 4 0.07 60 5
Glassnijder Brachytron pratense 4 0.07 60 5
Tengere grasjuffer Ischnura pumilio 4 0.07 60 4
Koraaljuffer Ceriagrion tenellum 3 0.05 61 2

Van de doelsoort en de vijf meest getelde overige soorten geven we in Figuur 8.4 het gemiddeld aantal getelde exemplaren per bezoek voor elk jaar.

Figuur 8.4: Gemiddeld aantal getelde individuen per bezoek voor Maanwaterjuffer en de vijf meest voorkomende andere libellensoorten van het meetnet Maanwaterjuffer