Summaries

Nederlandstalige samenvatting

In dit technisch rapport lichten we toe hoe we multisoortenindices berekend hebben op basis van verspreidingsgegevens van vaatplanten. De data die we hiervoor gebruikt hebben, werden gehaald uit de Florabank databank. De verspreidingsgegevens hebben betrekking op Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De meerderheid van de data werden ingezameld door botanisten met behulp van streeplijsten in vooraf gedefinieerde 1 km x 1 km hokken. Alhoewel de oorspronkelijke doelstelling van deze gegevensinzameling gericht is op het publiceren van verspreidingsatlassen voor vaatplanten, gebruiken we de data in dit rapport om de kans op voorkomen van plantensoorten te modelleren over een periode van bijna 70 jaar. Deze trends vatten we samen in soortspecifieke indexen die relatieve veranderingen weerspiegelen ten opzichte van een gekozen referentiejaar (i.c. 2000). Vervolgens aggregeren we deze soortspecifieke indexen tot multisoortenindices die evoluties tonen voor groepen van planten die, bijvoorbeeld, indicatief zijn voor een bepaalde habitatgroep of wijzen op bepaalde milieu-omstandigheden.

Dit technisch rapport werd geschreven in het Engels, zodat de gebruikte methoden voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk zijn. De resultaten worden hier gegeven zonder enige vorm van interpretatie over mogelijke oorzaken die een verklaring kunnen zijn voor de vastgestelde patronen.

English summary

In this technical report we explain how multi-species indices were calculated based on distribution data of vascular plants. The data were extracted from the Florabank database and concern the distribution of plant species in Flanders and the Brussels capital region. The majority of the data on vascular plants are plant checklists collated by botanists during surveys of 1 km x 1 km land areas. Although the original purpose of the survey was the publication of distribution atlases of vascular plants, we have used the data here to model trends in the occupancy patterns of vascular plants over time - covering a period of almost 70 years. From these species-specific year-trends, we derive species indices of change using the year 2000 as a baseline. In turn, the species-indices were aggregated into multi-species indices showing trends for groups of plants species where the grouping is indicative of, e.g., broad habitat preference or environmental conditions.

The results presented in this technical report are presented as is, without interpretation concerning possible causes of change.