Dankwoord

We wensen in de eerste plaats alle vrijwilligers te bedanken voor de vele tellingen die ze hebben uitgevoerd voor de dagvlindermeetnetten. Wim Veraghtert willen we bedanken voor de coördinatie van het veldwerk. Frederic Piesschaert bedanken we voor de technische ondersteuning bij de invoer van de gegevens via meetnetten.be en de bevraging van de meetnetten-databank. We bedanken ook de actieve leden en ex-leden van de stuurgroep van het project ‘Langetermijn monitoring van beleidsrelevante soorten via meetnetten in Vlaanderen’: Bernard Van Elegem, Véronique Verbist, Samuel De Rycke, Koen Van Keer, Hannes Ledegen, Wouter Vanreusel, Marc Herremans, Maurice Hoffmann en Marc Pollet. Valérie Goethals willen we bedanken omdat we mochten gebruik maken van haar foto’s in dit rapport. Ten slotte willen we Marc Pollet bedanken voor het kritisch nalezen van dit rapport.

 

Creative Commons-Licentie Westra, T., Maes, D., Van de Poel, S. en Onkelinx, T. (2022). doi.org/10.21436/inbor.70771847