B Bijlage: Reproduceerbaarheid van de analyses

De analyses werden uitgevoerd via de programmeertaal R (R Core Team, 2022). De R-scripts staan onder versiebeheer via volgende GitHub repository: inbo/soortenmeetnetten-analysis en zijn publiek toegankelijk.

Meer specifiek gebeuren de analyses voor de dagvlindermeetnetten via de scripts in de folder inbo/soortenmeetnetten-analysis/analysis_vlinders/src. De ruwe data die we gebruiken voor de analyse zijn niet publiek beschikbaar omdat het om gevoelige data gaat. De ruwe data zijn wel beschikbaar via deze Google Drive folder, die enkel toegankelijk is op verzoek.

References

R Core Team (2022). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. https://www.R-project.org/.

 

Creative Commons-Licentie Westra, T., Maes, D., Van De Poel, S. en Onkelinx, T. (2022). doi.org/10.21436/inbor.70771847