5 Overzicht van de resultaten

In dit onderdeel geven we een overzicht van de resultaten van de analyses voor Aardbeivlinder, Argusvlinder, Bruin dikkopje, Bruine eikenpage, Gentiaanblauwtje, Grote weerschijnvlinder, Heivlinder, Klaverblauwtje, Kommavlinder, Oranje zandoogje en Veldparelmoervlinder. Het meetnet Moerasparelmoervlinder ging pas in 2020 van start waardoor het nog te vroeg is voor een analyse uit te voeren.

5.1 Verschillen tussen de jaren

Tabel 5.1 geeft de verschillen in aantallen t.o.v. het referentiejaar. Als referentiejaar kiezen we hier het jaar waarin het meetnet van start ging. We geven de verschillen weer aan de hand van de classificatie zoals besproken in paragraaf 2.5, waarbij we -25 % als ondergrens en +33 % als bovengrens nemen.

Tabel 5.1: Verschil in aantallen t.o.v. referentiejaar (++ = sterke toename; + = toename; +~ = matige toename; ~ = stabiel; -~ = matige afname; - = afname; -- = sterke afname; ?+ = mogelijke toename; ?- = mogelijke afname; ? = onbekend)
Verschil t.o.v. referentiejaar
Nederlandse naam Referentiejaar 2017 2018 2019 2020 2021
Aardbeivlinder 2017 ?+ ?- ?- ?-
Argusvlinder 2016 ?- ?- - -- --
Bruin dikkopje 2017 ?- ?- -- --
Bruine eikenpage 2018 - - ?
Gentiaanblauwtje 2016 ?- ?- ?- ?- ?-
Grote weerschijnvlinder 2018 -- -- --
Heivlinder 2016 -- -- -- -- --
Klaverblauwtje 2017 -- -- -- --
Kommavlinder 2016 ? -- -- -- --
Oranje zandoogje 2017 ?- ?+ + ?+
Veldparelmoervlinder 2016 ?- ?+ ?+ ?+ ?

Een andere manier om de jaarlijkse verschillen voor te stellen is door steeds de verschillen tussen twee opeenvolgende jaren te bepalen zoals in 5.2. Op die manier krijgen we bijkomende informatie over hoe de aantallen variƫren over de jaren. Voor Kommavlinder zien we bijvoorbeeld een sterke afname in aantallen voor de jaren 2018 tot 2021 in vergelijking met het referentiejaar 2016. Maar als we de opeenvolgende jaren vergelijken zien we in 2021 een toename in aantallen in vergelijking met 2020.

Tabel 5.2: Verschil in aantallen voor opeenvolgende jaren
Nederlandse naam 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
Gentiaanblauwtje ?- ?- ?- ?- ?-
Aardbeivlinder ?+ - ?- ?-
Argusvlinder ?- ?- ?- - ?-
Bruin dikkopje ?- ?- - ?
Bruine eikenpage - ? +
Grote weerschijnvlinder -- - ?+
Heivlinder -- - ?- ?+ ?
Klaverblauwtje -- ? ?+ ?
Kommavlinder ? -- -- ? +
Oranje zandoogje ?- + ?+ ?-
Veldparelmoervlinder ?- ?+ ?+ ? ?-

5.2 Verschillen tussen de meetcycli

Bij soorten die geteld worden met een meetcyclus van drie jaar, zullen de verschillen tussen de jaren voor een deel afhankelijk zijn van welke locaties er elk jaar geteld worden. Daarom is het ook nuttig om periodes van drie jaar (die overeenkomen met een meetcyclus) met elkaar te vergelijken. Voor Heivlinder en Argusvlinder werden er al twee meetcycli afgerond (2016 - 2018 en 2019 - 2021) en kunnen we dus deze beide periodes vergelijken (Tabel 5.3). Voor beide soorten zien we een sterke afname in de periode 2019 - 2021 t.o.v. de periode 2016 - 2018. Het meetnet Oranje zandoogje ging in 2017 van start, waardoor de tweede cyclus afloopt in 2022 en we pas dan beide meetcycli kunnen vergelijken.

Tabel 5.3: Verschil in aantallen t.o.v. referentie meetcyclus (++ = sterke toename; + = toename; +~ = matige toename; ~ = stabiel; -~ = matige afname; - = afname; -- = sterke afname; ?+ = mogelijke toename; ?- = mogelijke afname; ? = onbekend)
Verschil t.o.v. referentie meetcyclus
Nederlandse naam Referentie meetcyclus 2019 - 2021
Argusvlinder 2016 - 2018 --
Heivlinder 2016 - 2018 --

 

Creative Commons-Licentie Westra, T., Maes, D., Van De Poel, S. en Onkelinx, T. (2022). doi.org/10.21436/inbor.70771847