4 Resultaten

In de periode van 1994 tot 2017 werden in totaal 32.076 muskusratten gedissecteerd en onderzocht op het INBO. Bij de dissectie van 1994 tot 2007 van 16.128 muskusratten troffen we geen dieren aan die besmet waren met vossenlintworm. In 2008 registreerden we een eerste positief dier. Vanaf 2009 werden daarom alle muskusratten, die door VMM-bestrijders werden gevangen, ingezameld en aan het INBO onderzocht. In de periode 2009 - 2017 werden 15.402 muskusratten gedissecteerd en gescoord voor EM. Er werden in diezelfde periode 17.497 muskusratten gevangen door de VMM. Van alle in deze periode gevangen exemplaren ontbreken er dus 12%. Vermoedelijk gaat het over dieren die in te verre staat van ontbinding waren of de gedissecteerde dieren waaraan geen locatie toegekend kon worden. De ontbrekende ratten zijn min of meer verspreid over Vlaanderen, met een piek aan de gewestgrens (Fig. 4.1). Dit is niet verwonderlijk gezien daar, in absolute aantallen, ook de meeste muskusratten gevangen worden. Wanneer we kijken naar het totaal aantal gevangen exemplaren in Vlaanderen, d.w.z. zowel door de VMM als de provinciale en gemeentelijke rattenvangers gevangen dieren, dan stellen we wel vast dat een groot deel van de muskusratten uit West-Vlaanderen niet onderzocht werd (Fig. 4.2). Dit omdat enkel de rattenvangers van de VMM en niet de lokale rattenvangers deelnamen aan dit project.