Dankwoord

Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Afdeling Operationeel Waterbeheer. Het was enkel te realiseren door hun bereidwilligheid om alle gevangen muskusratten ter beschikking te stellen voor dit onderzoek. Door het continue en semi-gebiedsdekkende karakter van hun bestrijdingswerk, waarbij steeds een nultolerantie wordt gehanteerd en een onafhankelijke controlemeting garant staat voor de kwaliteit van het geleverde resultaat, vormen deze gegevens het essentiƫle vertrekpunt van alle verdere onderzoek. Enkel op deze wijze konden we beschikken over de basisgegevens met betrekking tot het voorkomen van muskusratten in Vlaanderen en de grensgebieden met Walloniƫ en Frankrijk.

Met dank aan Lode De Beck en Marc Pollet voor het kritisch nalezen van een eerdere versie van dit rapport.