Voorwoord

Dit protocol is uitgeschreven vanuit het idee dat er een app en een webapplicatie ontwikkeld zullen worden om de gegevens in te voeren, maar deze zijn bij dit schrijven nog niet ontwikkeld. In de tekst proberen we aan te geven hoe deze toepassingen zouden kunnen werken, maar we hebben niet alles in detail uitgewerkt (bv. vanuit welke knop is de toepassing toegankelijk) omdat het aan de ontwikkelaars van de toepassingen is om deze zaken verder uit te werken en aan ANB om deze monitoring te integreren in de workflow van het natuurbeheerplan. Aangeraden wordt om dit protocol te herschrijven en/of meer in detail uit te werken zodra deze toepassingen ontwikkeld zijn, zodat dit een bruikbare handleiding wordt voor de gebruikers van de toepassingen.