2 Vereiste kennis

Grondige kennis van de voorkomende flora (en fauna) en haar veldkenmerken zodat determinatietijd en –fouten beperkt blijven. Kennis van graslandfasen. Vertrouwd met de beheermonitoringsschaal.