3 Apparatuur en materiaal

  • Smartphone/tablet met ge├»nstalleerde app of afgedrukt veldformulier + potlood, pen, slijper, gom en evt. gps/kaartmateriaal en kompas, notaboekje
  • Flora
  • Loep
  • Mapjes, krantenpapier, plastic zakje om niet gedetermineerde planten te bewaren
  • Eventueel fototoestel

Er zijn 2 mogelijkheden voorzien om veldgegevens in te voeren: via een app op een smartphone/tablet of via een online invoermodule op de website. Voor deze tweede is het de bedoeling dat eerst papieren veldformulieren afgedrukt worden om op het veld in te vullen en dat de waarnemingen nadien ingevoerd worden via de online invoermodule. Deze tweede methode vraagt meer tijd en is enkel bedoeld voor waarnemers die geen smartphone ter beschikking hebben.
In de beschrijving van de werkwijze hieronder wordt telkens eerst de algemene werkwijze omschreven onafhankelijk van de invoermethode (bv. hoe een terrein selecteren of hoe soorten observeren). Daarna wordt (waar van toepassing) de invoer van gegevens specifiek beschreven voor smartphone en voor de online invoermodule (of website).