Dankwoord

Dit onderzoek gebeurde in opdracht van de Vlaamse Waterweg nv. We willen hen expliciet bedanken voor het vertrouwen in het INBO voor het uitvoeren van deze opdracht. Een samenwerking als deze laat ons toe het perspectief van het technisch beheer van de waterlopen in Vlaanderen van nabij te leren kennen. Hierdoor kunnen we deze elementen beter in rekening brengen bij toekomstige projecten rond het beheer van biodiversiteit in en rond grote waterlopen. We bedanken ook iedereen bij De Vlaamse Waterweg nv die bijdroeg aan het coördineren van dit onderzoek, met hulp en ondersteuning op het terrein of met snelle antwoorden op technische vragen.

Tijdens dit project konden we ook beroep doen op Miel Cnuts die, als student Agro- en Biotechnologie bij de Hogeschool PXL, zijn stage met bijhorende bachelorscriptie bij INBO uitvoerde. Het vele bijkomende veldwerk van Miel, zijn hulp bij datacontrole en -verkenning en zijn literatuurstudie vormden een waardevolle bijdrage aan het eindresultaat van dit project.

Finaal willen we graag nog onze collega’s Axel Neukermans, Anneleen Rutten, Emma Cartuyvels en Kurt Schamp bedanken die bijsprongen waar nodig bij het veldwerk.