1 Inleiding

In het voorjaar van 2021 monitorden de lokale jagers de patrijs aan de hand van een gestandaardiseerde telprotocol (Anonymous, 2021). Hiertoe heeft het INBO de open ruimte binnen jachtterreinen aangesloten bij een WBE opgedeeld in telblokken waarvan de oppervlakte open ruimte meestal tussen 50 ha en 150 ha schommelt, met een maximum van 181 ha (Onkelinx, 2021a). In 2020 gaven 74 WBE’s aan deel te nemen aan de tellingen in het voorjaar 2021. In een aselecte set van telblokken monitorde een externe partij (Hoka Hey Wildlife Management) de patrijs aan de hand van hetzelfde gestandaardiseerde telprotocol. Deze aselecte set omvat telhokken uit 40 van de 74 WBE’s. Deze monitoring gebeurde in overleg met de lokale jager en vaak samen met de lokale jager. Hierdoor moeten we dit eerder als een vorm van opleiding van de lokale jagers aanzien en niet als een onafhankelijke controle.

In dit document gaan we na of we een verschil in gemiddelde dichtheid kunnen waarnemen tussen de telblokken die de lokale jagers monitoren in vergelijking met de telblokken waar de externe partij ondersteuning bood. Dit geeft een beeld over de algemene kwaliteit van de aangeleverde gegevens van de jagers. Daarnaast voeren we een eerste kwaliteitscontrole uit op de telgegevens van de jagerij.

References

Anonymous (2021). Telprotocol territoriumkartering van patrijs met behulp van geluidsnabootsing. https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/20201216_telprotocol_territoriumkartering_van_patrijs_met_behulp_van_geluidsnabootsing.pdf.
Onkelinx T. (2021a). Steekproefontwerp en steekproefgrootteberekening voor de monitoring van Patrijs. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Nr. 7. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, België. https://doi.org/10.21436/inbor.29357885.

 

Creative Commons-Licentie Onkelinx, T. & Carmen, R. (2021). 10.21436/inbor.52401745