Skip to Content

VMM surface waters - quality data

How to consult the INBO-copy of the VMM-database with physicochemical data and quality indices of surface waters

OPGELET: deze databank is alleen raadpleegbaar voor INBO-medewerkers, niet voor externen. Externen kunnen gebruik maken van het VMM-geoloket waterkwaliteit.

Het INBO krijgt jaarlijks een (gedeeltelijke) kopie van de waterkwaliteitsdatabank van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De kopie omvat fysicochemische metingen en kwaliteitsindexen uit het VMM-meetnet oppervlaktewaters. Deze en andere waterkwaliteitsgevens zijn rechtstreeks opvraagbaar via het VMM-geoloket waterkwaliteit, maar de lokale kopie laat een veel vlottere raadpleging toe wanneer analyse van een groter aantal meetpunten gewenst is. De databank wordt ± jaarlijks geactualiseerd.

Meer info over de aard van de gegevens en hoe ze kunnen geraadpleegd worden is te vinden op het intranet van het INBO: https://sites.google.com/a/inbo.be/intranet/home/ondersteuning/IT-en-data/datasystemen/vmm-oppervlaktewaters