Skip to Content

Install R

Instruction for the installation of R (in Dutch)

Windows

Installatiebestand beschikbaar via cloud.r-project.org

In de onderstaande tekst moet je in R-4.x.y zowel x als y vervangen door een cijfer om zo het huidige versienummer te krijgen. Dus voor versie R-4.0.0 is x = 0 en y = 0.

Nieuwe installatie van R

 1. Voer het bestand R-4.x.y-win.exe uit.
 2. Kies Nederlands als taal voor de installatie en klik op OK.
 3. klik op Volgende.
 4. Aanvaard de licentievoorwaarden door op Volgende te klikken.
 5. Wijzig de standaarddoelmap naar C:\R\R-4.x.y en klik op Volgende.
 6. Selecteer de gewenste componenten en klik op Volgende. Je MOET deze standaardwaarden laten staan.
 7. Opstartinstelling aanpassen: Kies Nee en klik op Volgende.
 8. Geef de map voor het start menu en klik op Volgende. Je mag de standaardwaarde gebruiken.
 9. Vink de gewenste extra snelkoppelingen aan (default is ok), alle register entries aan en klik op Volgende.
 10. R wordt nu geïnstalleerd. Klik op Voltooien als de installatie afgelopen is.
 11. Ga naar Start en tik “Omgevingsvariabelen” in het veld Programma's en variabelen zoeken. Selecteer De omgevingsvariabelen van het systeem bewerken. Selecteer het tabblad Geavanceerd en klik op de knop Omgevingsvariabelen. Ga na of er een systeemvariabele R_LIBS_USER met waarde C:/R/library bestaat^[Het moeten forward slashes zijn.]. Indien niet, maak deze aan met de knop Nieuw. Sluit al deze schermen via de OK knop.
 12. Kopieer het bestand Rprofile.site naar etc in de doelmap waar je R geïnstalleerd hebt (C:\R\R-4.x.y). Hierbij moet je het bestaande bestand overschrijven.
 13. Zorg dat de gebruiker schrijfrechten heeft voor C:\R\R-4.x.y\library en C:\R\library.

Afwijkingen t.o.v. default installatie

 • Wijzig de standaarddoelmap naar C:\R\R-4.x.y
 • alle gebruikers moeten volledige rechten hebben in
  • C:\R\library
  • C:\R\R-4.x.y\library
 • Systeemvariable R_LIBS_USER instellen op C:/R/library (verplicht forward slashes)
 • Rprofile.site in C:\R\R-4.x.y\etc overschrijven

R mag niet met admininstratorrechten gestart worden. Anders worden een aantal packages met administrator rechten geïnstalleerd waardoor de gebruiker ze niet meer kan updaten.

Start R als een gewone gebruiker om de configuratie te testen.

Upgrade van een bestaande R installatie

Deze instructies veronderstellen dat R en RStudio in het verleden reeds geïnstalleerd werden volgens de bovenstaande instructies. Indien dat niet het geval is, volg dan de instructies voor een nieuwe installatie.

 1. Voer het bestand R-4.x.y-win.exe uit.
 2. Kies Nederlands als taal voor de installatie en klik op OK.
 3. klik op Volgende.
 4. Aanvaard de licentievoorwaarden door op Volgende te klikken.
 5. Wijzig de standaarddoelmap naar C:\R\R-4.x.y en klik op Volgende.
 6. Selecteer de gewenste componenten en klik op Volgende. Je MOET deze standaardwaarden laten staan.
 7. Opstartinstelling aanpassen: Kies Nee en klik op Volgende.
 8. Geef de map voor het start menu en klik op Volgende. Je mag de standaardwaarde gebruiken.
 9. Vink de gewenste extra snelkoppelingen aan (default is ok), alle register entries aan en klik op Volgende.
 10. R wordt nu geïnstalleerd. Klik op Voltooien als de installatie afgelopen is.
 11. Kopieer het bestand Rprofile.site naar etc in de doelmap waar je R geïnstalleerd hebt (C:\R\R-4.x.y). Hierbij moet je het bestaande bestand overschrijven.
 12. Zorg dat de gebruiker schrijfrechten heeft voor C:\R\R-4.x.y\library
 13. De nieuwe R versie is klaar voor gebruik. De gebruiker moet RStudio bijwerken.

R mag niet met admininstratorrechten gestart worden. Anders worden een aantal packages met administrator rechten geïnstalleerd waardoor de gebruiker ze niet meer kan updaten.

Start R als een gewone gebruiker om de configuratie te testen.

Inhoud Rprofile.site

options(
 papersize = "a4",
 tab.width = 2,
 width = 80,
 help_type = "html",
 keep.source.pkgs = TRUE,
 xpinch = 300,
 ypinch = 300,
 yaml.eval.expr = TRUE,
 repos = c(
  CRAN = "https://cloud.r-project.org/",
  INLA = "https://inla.r-inla-download.org/R/stable",
  inbo = "https://inbo.r-universe.dev"
 ),
 pkgType = "binary",
 install.packages.check.source = "no",
 install.packages.compile.from.source = "never",
 inbo_required = c("checklist", "fortunes", "remotes", "INBOmd", "INBOtheme")
)
# display fortune when starting new interactive R session
if (interactive() && "fortunes" %in% rownames(utils::installed.packages())) {
 tryCatch(
  print(fortunes::fortune()),
  error = function(e) {
   invisible(NULL)
  }
 )
}

if ("checklist" %in% rownames(utils::installed.packages())) {
 options(
  lintr.linter_file = system.file("lintr", package = "checklist")
 )
}

if (
 interactive() &&
 !all(getOption("inbo_required") %in% rownames(utils::installed.packages()))
) {
 warning(
  c(
   "\n",
   rep("^", getOption("width")),
   "\nThis R installation lacks some required INBO packages.",
   "\nPlease install them using the code below:\n",
   "\ninstall.packages(c(",
   paste0(
    "\"",
    getOption("inbo_required")[
     !getOption("inbo_required") %in% rownames(utils::installed.packages())
    ],
    "\"", collapse = ", "
   ),
   "))\n\n",
   rep("^", getOption("width"))
  )
 )
}

Ubuntu

Instructies om R te installeren onder Ubuntu zijn beschikbaar op https://cran.r-project.org/bin/linux/ubuntu. Na de installatie kopier je Rprofile.site naar /etc/R.