Skip to Content

Git configuration

Configuration instructions for Git (in Dutch). Git is a free and open source distributed version control system designed to handle everything from small to very large projects with speed and efficiency.

Windows

  1. Download gitconfig.
  2. Bewaar het bestand als .gitconfig (bestandsnaam start met een punt) in C:/users/username.
  3. Open .gitconfig (rechtsklikken op het bestand en openen met bijvoorbeeld Notepad++) en vul jouw naam en e-mail aan.
  4. Sla het bestand op.

Ubuntu

Doe dezelfde stappen als onder Windows. Alleen bewaar je het bestand als ~/.gitconfig.