Skip to Content

Rtools installation

Installation instructions for Rtools (in Dutch). Rtools is a collection of resources for building packages for R under Microsoft Windows.

Windows

Installatie en upgrade

De installatiebestanden zijn beschikbaar via cloud.r-project.org. Kies de 64-bit versie van de installer.

Bij een upgrade dient eerst de vorige versie te worden verwijderd.

  1. Klik Ja.
  2. Kies C:\rtools40 (standaard) als installatiemap en klik Next.
  3. Laat alles aangevinkt en klik Next.
  4. Klik Install.
  5. Klik Finish.
  6. Wijzing PATH naar PATH="${RTOOLS40_HOME}\usr\bin;${PATH}".
  7. Start R en controleer of Sys.which("make") verwijst naar "C:\\rtools40\\usr\\bin\\make.exe".

Afwijkingen t.o.v. default installatie

  • Wijzig de systeemvariabele PATH naar PATH="${RTOOLS40_HOME}\usr\bin;${PATH}"